Libro sobre la guitarra en Mallorca de Toni Mir i Joan Parets