Libro sobre la guitarra en Baleares de Toni Mir i Joan Parets